Gula bandet   


Stötta dem som stöttat andra med ett knapptryck

Ditt bidrag ger möjlighet till ekonomiskt stöd men går även till Gula Bandets stödtelefon som bemannas året runt dit veteraner kan ringa för att få stöd. Kamratstödjarna som bemannar telefonen är själva veteraner och har utbildats av Sveriges Veteranförbund. Du kan starta en egen insamling eller ge en gåva till Gula Bandet via Swish eller kortbetalning online.

Hur vill du stötta?

Starta en egen insamling
Starta en insamling på egen hand eller tillsammans med andra. Ju fler som deltar desto bättre. Om du är ny användare hos Sveriges Veteranförbund behöver du registrera dig för att starta en insamling.

 • Ge insamlingen ett namn.
 • Beskriv vad insamlingen handlar om.
 • Ange ett insamlingsmål samt start- och slutdatum.
 • Nu är du redo att starta din insamling.
 • Sprid insamlingen i sociala medier för att engagera fler och nå ditt insamlingsmål.

Ge en gåva till Gula Bandet
Registrera din gåva på en minut.

 • Välj valfritt belopp att skänka.
 • Fyll i dina uppgifter.
 • Bekräfta och ditt bidrag skickas till Gula Bandet.

Ge bort en betydelsefull present
Uppmärksamma någon du tycker om genom att ge bort ett gåvobevis, så hjälper du oss hjälpa andra.

 • Välj ett motiv och vem du vill uppmärksamma.
 • Välj valfritt belopp att skänka.
 • Skriv en personlig hälsning.
 • Leverera gåvobeviset själv eller be oss skicka det.

Hedra någon som gått bort
Hedra minnet genom en betydelsefull minnesgåva.

 • Välj ett motiv och skriv en sista hälsning till någon som gått bort.
 • Välj valfritt belopp att skänka.
 • Kryssa i hur du vill att minnesgåvan ska levereras.
 • Beloppet som du väljer att skänka kommer inte att synas på gåvobeviset.

Tack för ditt engagemang!
Gåvor

173

Insamlat

113 113 SEK

Snittgåva

654 SEK

Insamlingsmål

0 SEK

 


Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.